محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات

لاستیک سیلیکونی رسانا

    1. لاستیک سیلیکونی مایع رسانا

      بخش A و B در سطلهای 20 کیلویی یا بشکه 200 کیلویی بسته بندی می شوند. به هنگام استفاده، بخش A و B می توانند مستقیما با درون قالب گرم از درون مخازن بوسیله واحد اندازه گیری و مخلوط کنی تزریق شود.در دمای قالب 140 تا 200 درجه سانتیگراد، لاستیک سیلیکونی بر مبنای سایز طی چند دقیقه تولید می شود. عمر ظرف 3 روز پس از مخلوط کردن زیر دمای 23 درجه سانتیگراد است. لوله و ماشین را پس از توقف برای مدت طولانی کار بشویید.