محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات

روغن سیلیکون و رزین سیلیکون

در SQUARE به عنوان یک تولید کننده پیشرو مواد سیلیکونی، ما قادر به ارائه روغنها و رزینهای سیلیکونی با مشخصات مختلف می باشد. کلیه این سیالهای سیلیکونی با کیفیت بالا و قیمت مناسب ارائه می شوند.

  1. روغن سیلیکونی وینیل

   این سری روغن سیلیکونی با انواع ویسکوزیته به عنوان رقیق کننده برای تنظیم ویسکوزیته و سختی لاستیکهای سیلیکونی عمومی بکار می روند. این ماده مایع شفاف، غیر سمی، بدون بو بوده و حاوی گروه فعال قادر به اتصال می باشد.

  1. روغن سیلیکونی وینیل بدون هیدروکسیل

   روغنهای سیلیکونی وینیل بدون هیدروکسیل سری YSF شرکت SQUARE دارای ویسکوزیته مختلف و محتوی وینیل مختلف می باشند. این ماده یک مایع شفاف، بدون رنگ و بدون بو با گروه فعال می باشد که می تواند اتصال برقرار کند. مایع سیلیکونی اساسا در نوار خود چسب صنعتی و نوار حساس به فشار بکار می رود.

  1. روغن سیلیکونی هیدروژنه

   این مدلهای روغن سیلیکونی هیدروژنه که توسط SQUARE ارائه می شوند، سیال سیلیکونی شفاف، بدون رنگ و بدون بو می باشند که دارای محتوی مختلف هیدروژن و گروه فعال که می تواند عامل اتصال باشد، می باشند. آنها اساسا برای عامل اتصال بکار می روند.