محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات
رنگدانه

ما قادر به ترکیب رنگها و تولید رنگهای خاص مورد نظر مشتری هستیم. راهنمایی کاربران بر حسب نیاز ارائه می گردد. ما به عنوان یک تولید کننده و ارائه دهنده مواد سیلیکونی با تجربه در چین، از تکنولوژیهای جدید استفاده کرده و محصولات جدید تولید می کنیم. ما به دلیل تلاش پیوسته خود قادر به مواد سیلیکونی جدید شامل لاستیک سیلیکونی با محافظت سریع و لاستیک سیلیکونی برای مقاصد پزشکی و ... هستیم.

  1. رنگدانه

   ما قادر به ترکیب رنگها و تولید رنگهای خاص مورد نظر مشتری هستیم. راهنمایی کاربران بر حسب نیاز ارائه می گردد. ما به عنوان یک تولید کننده و ارائه دهنده مواد سیلیکونی با تجربه در چین، از تکنولوژیهای جدید استفاده کرده و محصولات جدید تولید می کنیم. ما به دلیل تلاش پیوسته خود قادر به مواد سیلیکونی جدید شامل لاستیک سیلیکونی با محافظت سریع و لاستیک سیلیکونی برای مقاصد پزشکی و ... هستیم.

پیش رنگ

پیش رنگ PT28 برای اتصال بین لاستیک سیلیکونی و سطوح غیر آلی مانند فلز، شیشه و مواد سرامیکی مناسب می باشد. این ماده بسیار فعال بوده و یک عامل ترکیب سیلان قابل تفکیک می باشد. هیدرولیز این پیش رنگ می تواند خنک شود و با هیدروکسیل مواد غیر آلی ترکیب گردد تا SiO تشکیل شود. گروه آلی آن می تواند به لاستیک سیلیکونی متصل شود تا استحکام اتصال را بالا ببرد.

  1. پیش رنگ

   پیش رنگ PT28 برای اتصال بین لاستیک سیلیکونی و سطوح غیر آلی مانند فلز، شیشه و مواد سرامیکی مناسب می باشد. این ماده بسیار فعال بوده و یک عامل ترکیب سیلان قابل تفکیک می باشد. هیدرولیز این پیش رنگ می تواند خنک شود و با هیدروکسیل مواد غیر آلی ترکیب گردد تا SiO تشکیل شود. گروه آلی آن می تواند به لاستیک سیلیکونی متصل شود تا استحکام اتصال را بالا ببرد.

کاتالیست

ما یک تولید کنند و ارائه دهنده متخصص کاتالیست ترکیبی پلاتینیوم در چین هستیم. شرکت ما در شهر شنزن می باشد که دسترسی آسان به حمل و نقل دریایی، خشکی و هوایی دارد. مزایای جغرافیایی ما به ما اجازه می دهد تا محصولات خود را به خوبی و کاملا به صرفه ارسال نماییم.

  1. کاتالیست

   ما یک تولید کنند و ارائه دهنده متخصص کاتالیست ترکیبی پلاتینیوم در چین هستیم. شرکت ما در شهر شنزن می باشد که دسترسی آسان به حمل و نقل دریایی، خشکی و هوایی دارد. مزایای جغرافیایی ما به ما اجازه می دهد تا محصولات خود را به خوبی و کاملا به صرفه ارسال نماییم.

چسب

ما در SQUARE یک انتخاب چسب دو بخشی یا یک بخشی را پیشنهاد می دهیم. عامل اتصال یا چسبیدن برای افزایش استحکام چسبیدن بین لاستیک سیلیکونی و سطوح مواد که پوشش دارند بکار می رود.

  1. چسب

   ما در SQUARE یک انتخاب چسب دو بخشی یا یک بخشی را پیشنهاد می دهیم. عامل اتصال یا چسبیدن برای افزایش استحکام چسبیدن بین لاستیک سیلیکونی و سطوح مواد که پوشش دارند بکار می رود.