محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات

لاستیک سیلیونی فلوئوری

    1. لاستیک سیلیکونی فلورو (با فلورو بالا)

      صنایع هوایی: لاستیک سیلیکونی فلوئور می تواند برای آب بندی گازوییل و روغنکاری مقاوم به روغن و قطعات تماسی مانند اورینگ ها، پکینگ، واشر آب بندی، مواد سنسور، غشاء ها، گیره درزگیر .و ... استفاده شود. همچنین این ماده برای آب بندی تانک روغن بکار می رود.

    1. لاستیک سیلیکونی فلورو (با فلورو پایین)

      این محصول نیز یک لاستیک سیلیکونی فلورید شده جامد یک بخشی است که دارای مقاومت به روغن بالا و میزان فلورید پایین می باشد. این مواد کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله هوایی، اتومبیل، پتروشیمی، دارویی و نظامی دارند.